Vzdelávacie centrum zdravia a pohybu

Cieľom Orient akadémie je organizovanie pravidelných tréningov, kurzov, seminárov a školení pre rozvoj a upevnenie zdravia. Prostredníctvom špecificky  zameraných cvičení a aktivít najmä z oblastí orientu a východných kultúr ponúknuť nové vedomosti o človeku a živote.


Bol to dlhý proces učenia, spoznávania, praktických skúseností i hľadania. Na vrchole však bola túžba ponúknuť aj v našich končinách, konkrétne ľuďom zo Spišskej Novej Vsi a okolia, nové poznatky a možnosti. Zamerali sme sa najmä na zmysluplný pohyb, ktorý vieme využiť vo svoj prospech a k podpore nášho zdravia. Práve zdravie je to, čo chceme našimi aktivitami podporiť. Fyzické aktivity chceme prepojiť s mentálnym aspektom, a tým rešpektovať človeka ako celok. Človek je však súčasťou prírody, ktorá mu prirodzene dáva to, čo potrebuje. Preto budeme hľadať aj možnosti ako porozumieť nášmu okoliu a využiť to, čo nám ponúka.V júni 2014 bolo v Spišskej Novej Vsi oficiálne otvorené vzdelávacie centrum zdravia a pohybu pod názvom Orient akadémia. Prezraďte, čo vás k tomu viedlo?

 

Prečo práve názov Orient akadémia?

Naše aktivity sú podložené viacročnými skúsenosťami. Dlhé roky študujeme a vyučujeme bojové umenia z východných kultúr. Tieto majú hlboké korene a pevný základ a tiež v sebe zahŕňajú niekoľko aspektov. Práve východná filozofia rešpektuje prirodzené vlastnosti, ktoré je potrebné dodržiavať. Či sú to princípy používané v boji, cvičení, zdraví alebo živote. To je teda hlavný dôvod, prečo centrum dostalo práve takýto názov. Orient je pojem používaný pre oblasť východu. Navyše evokuje smer, ktorým sa uberáme (orientáciu). Keďže chceme ľuďom dať možnosť dostať sa k týmto vedomostiam v Orient akadémii organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity.

 

Čo môžeme nájsť v Orient akadémii?

V prvom rade ponúkame výučbu bojových umení. Konkrétne učíme čínske kung-fu pod názvom Ving Tsun (čítaj: „ving čan“), Escrimu – filipínske bojové umenie so zbraňami a taktiež streľbu z klasických lukov.

Riešením pre nástrahy modernej doby sú kurzy sebaobrany. Ponúkame špecificky zamerané kurzy pre ženy, ale aj pravidelné stretnutia pre deti od 6 do 13 rokov pod názvom „Kung-fu pre deti TIGER a DRAK“. Takisto ponúkame pre záujemcov rôzne špecificky zamerané výcvikové kurzy sebaobrany na objednávku.

Pre športovcov ako i ďalších záujemcov ponúkame rôzne druhy kompenzačných (doplnkových) cvičení - cvičenie s pomôckami, kruhový tréningtabata či pilates.

Ďalšie aktivity máme v pláne. Z množstva kurzov spomeniem napríklad: kurz fytoterapie – spoznávanie liečivých byliniek, kurz kaligrafie, čajový obrad a i.

 

Ponuka je široká. Robíte to sami alebo spolupracujete s niekým?

Spolupracujeme a tiež chceme spolupracovať s odborníkmi, ktorí sa vo svojej oblasti vyznajú a majú aj praktické skúsenosti. Aktívne spolupracujeme s centrom KWOON z Prešova,  ktoré vyučuje našich inštruktorov bojové umenia. Taktiež s inštruktorkami so športového centra YADA v Spišskej Novej Vsi. Budeme však veľmi radi, ak nájdeme ďalších spolupracovníkov, ktorí majú podobnú orientáciu v duchu Orient akadémie.

 

Ako vás môžu záujemcovia kontaktovať?

Základňou pre našu činnosť je miestnosť na Štefánikovom námestí č. 21 (na 1. poschodí v bývalej Baníckej škole) v centre mesta Spišská Nová Ves. Bližšie informácie o našich aktivitách nájdete aj na našej internetovej stránke www.orient-akademia.eu, kde sa dočítate viac o všetkých ponúkaných aktivitách a o ich obsahu. Taktiež tam nájdete kontakt na nás i odkazy na našich spolupracovníkov.

Ďakujem za odpovede a informácie. Želám vám veľa úspechov.

 

Otázky kládol: Peter Čuj

Odpovedal: Stanislav Forgáč, zodpovedný vedúci Orient akadémia, Spišská Nová Ves


Otvorenie Orient akadémie v Spišskej Novej Vsi

Dňa 7.6.2014 sa uskutočnilo otvorenie vzdelávacieho centra zdravia a pohybu pod názvom Orient akadémia. Bol to príjemný deň strávený s ľuďmi, ktorí majú radi pohyb a zaujímajú sa o svoje zdravie, tiež s ľuďmi známymi a blízkymi. Predstavenie aktivít Orient akadémie sa nieslo v znamení bojových umení, sebaobrany, tradičných východných liečivých metód, ale aj cvičení, ktoré rozvíjajú telesnú zdatnosť i harmóniu energie v tele.

 

Privítali sme medzi nami aj členov centra KWOON, ktorí podporili našu prezentáciu a mali veľký podiel na otvorení nášho centra. Veríme, že úspešná bude aj naša ďalšia spolupráca. Rovnako sme privítali aj ľudí rôznych vekových kategórií (či už to boli deti, študenti, rodičia) alebo nadšencov východných kultúr. Súčasťou programu bola prezentácia vzdelávacích aktivít. Účastníkov sme oboznámili s celou našou ponukou. Do programu patrili aj veľmi zaujímavé ukážky z čínskeho bojového umenia VING TSUN, či filipínskeho bojového štýlu ESCRIMA. Podujatie sme zavŕšili všetci spoločne krátkym cvičením QI-GONG, ktoré má liečivé a upokojujúce účinky.

Otvorením vzdelávacieho centra chceme priniesť do Spišskej Novej Vsi iný pohľad na pohyb a zdravie človeka. Chceme ukázať ľuďom radosť z pohybu, naučiť ich brániť sa a zároveň im ukázať cestu ako žiť zdravo a bez stresu.

 

Tím Orient akadémie Spišská Nová Ves