Založenie Orient akadémie - vzdelávacieho centra zdravia a pohybu. Výsledok dlhoročnej práce žiakov spišskonovoveskej školy. Spojením vlastných skúseností a kontaktov s externými spolupracovníkmi vzniká bohatá ponuka vzdelávacích aktivít. Rozširuje sa ponuka bojových umení a kurzy sebaobrany. Pribúdajú aktivity pre zdravie i rôzne druhy kompenzačných cvičení.

Bola vychovaná nová generácia inštruktorov. Zakladateľ školy Sifu Ján Hvizdoš im môže odovzdať vedenie školy. Žiaci majú pripravené bohaté programy, ktoré im rozširujú obzory. Celý proces vyučovania v škole zabezpečujú odchovanci, ktorí za svojím učiteľom dochádzajú do Prešova (KWOON - vzdelávacie centrum).

Škola sa sťahuje do novozriadených priestorov športového centra YADA na námestí v Spišskej Novej Vsi. Je to ďalší krok ku skvalitneniu podmienok i celého procesu výučby. Ponuka školy sa rozširuje, z výučby čínskeho bojového umenia Ving Tsun, aj o kurzy sebaobrany a pravidelné tréningy Kung-fu pre deti.

Ing. Ján Hvizdoš zakladá školu bojového umenia Ving Tsun v Spišskej Novej Vsi. Výučba prebiehala v priestoroch Centra voľného času. Prvé nábory žiakov mali obrovský úspech aj vďaka vtedajšiemu vplyvu akčných filmov.