Precvičovanie s pomôckami (kurz)

Cvičenie s pomôckami je vhodné hlavne pre ľudí ktorým sa nechce zdvíhať ťažké činky a radi si zacvičia s vlastnou váhou tela. Pri týchto typoch cvičenia sa dajú pri základných skúsenostiach precvičiť skoro všetky svaly tela. Pomôcky ako TRX, Kettlebell, švihadlo a i. predstavujú nástroj na nadobudnutie sily, kondície a stratu telesného tuku.

Rozdiel oproti kruhovému tréningu a tabate je ten, že počas tréningovej hodiny sa pracuje iba s jednou pomôckou (švihadlo, TRX, kettlebell atď.). Dokážete sa u nás naučiť využívať na 100% rôzne pomôcky, ktoré Vám častokrát ležia doma v skrini a pritom netušíte, aký cvičebný potenciál daná pomôcka má. U nás si vyskúšate prácu s rôznymi pomôckami a je iba na Vás, ktorú si vyberiete na dlhodobé a pravidelné cvičenie. Výber pomôcky tiež pozostáva z vašich cieľov, ktoré chcete s danou pomôckou dosiahnuť - budovanie svalstva, rysovanie svalstva, zlepšenie kondície, redukcia váhy a odbúravanie tukov alebo len pre zábavu.

Pravidelná výučba je po dohode 3-4 krát za týždeň.