Staro-moderný typ doplnkového cvičenia. Základom sú rôzne stanovištia, kde sa človek za určitý čas pokúša robiť určené cvičenia a medzi nimi je len veľmi krátka pauza. Týmto spôsobom dokážeme za krátky čas zlepšiť svoju kondíciu, silu a držanie tela.

Celý článok