To, že sa narodíme v určitý čas na určitom mieste má svoj zmysel a ovplyvní nás to v momente prvého nádychu. Nikdy to nezmeníme. To, čo sme dostali navyše od ostatných. Našu jedinečnosť, talent, predpoklady. 

Aj lev sa narodí levom a nikdy sa z neho nestane srna. Človek sa tiež narodí tým, kým skutočne je a mnohí si myslia, že  môžu všetko zmeniť. Že sa môžu naučiť aj to, čo nie sú. Čo v sebe nemajú. Tak sa ženú za zmenou seba samého.

Celý článok

V predchádzajúcom článku som stručne písal o energii JIN a JANG a ich pôsobení a v súvislosti s nimi som spomenul taktiež päť elementov, ktoré sú v nich obsiahnutné. Rovnako ako JIN a JANG, je aj týchto päť prvkov všade a vo všetkom a taktiež je dobré ich harmonizovať. Napríklad človek, v ktorom je prevaha prvku dreva, sa nebude dobre cítiť v prostredí, kde prevláda element kovu. To platí aj v partnerských vzťahoch.

Celý článok

Existuje mnoho systémov sebaobrany a bojových umení. Ľudia ich vyvíjali predovšetkým preto, aby ochránili svoje domovy, majetok, obydlia, rodiny, keď sa lúpežnícke hordy a vyslanci utlačovateľov snažili rabovať v dedinách a nie na komerčný účel a handlovanie so stupňami, pásmi a kvalifikáciou, aby sa mohli medzi sebou porovnávať. Pomaly sa teda vytvárali techniky a systémy boja a provizórne zbrane, často predmety na remeselnú a roľnícku činnosť /tyče, nože, mačety, karambity.../, sa zdokonaľovali až k podobe, v akej ich poznáme dnes. Bojové umenia a zostavy taktiež slúžili a mali by slúžiť ako prostriedok prevencie zdravia, správneho dýchania, držania tela, dlhovekosti, harmonizácie tela, ducha a mysle.

Celý článok