Kruhový tréning (kurz)

Staro-moderný typ doplnkového cvičenia. Základom sú rôzne stanovištia, kde sa človek za určitý čas pokúša robiť určené cvičenia a medzi nimi je len veľmi krátka pauza. Týmto spôsobom dokážeme za krátky čas zlepšiť svoju kondíciu, silu a držanie tela.

Kruhový tréning predstavuje nápadité a účinné spojenie aeróbneho princípu cvičenia a posilňovania podľa presne určených zásad. Podstata kruhového tréningu spočíva v rozdelení cvikov na sekcie resp. okruhy. Jeden okruh tvorí 6 až 10 cvikov v presne určenom počte opakovaní, ktoré zapájajú rozličné svalové partie.

Prestávky medzi jednotlivými cvičeniami v sekcii sú dovolené v maximálnom rozpätí 30 sekúnd. Plynulosť jednotlivých cvikov v okruhu je veľmi dôležitá pre efektivitu tréningu. Takže, žiadne ulievanie! Sekcie vybraných cvičení sa opakujú dva- až šesťkrát. Začiatočníkom bohato postačia jeden až dva okruhy. Cvičenie sa najlepšie cvičí vo väčšom počte aby sa účastníci podporovali najmä psychicky.

Dá sa schudnúť z tuku aj pribrať na svalovej hmote!

Pre chudnutie je nevyhnutné cvičiť s ľahkými závažiami veľa opakovaní. Budovatelia svalovej hmoty používajú ťažšie závažia a počet opakovaní je nižší. Kruhový tréning sa odporúča aplikovať s väčšou intenzitou cvičenia a menšou záťažou, pretože je tréningom vhodným predovšetkým na vyrysovanie svalov.

Prečo je kruhový tréning obľúbený?

  • prináša so sebou pestrú paletu rôznych cvičení, ktoré si môžete nakombinovať podľa svojich potrieb a želaní. Stereotyp a monotónnosť sú vylúčené,
  • je kombináciou, ktorá so sebou prináša výhody aeróbneho cvičenia, spaľovania tukov a budovania svalstva,
  • tréning možno zostaviť pomocou nenáročných cvičení, ktoré zvládnu aj športoví začiatočníci.
  • cvičenie formou kruhového tréningu vyhovuje rôznym vekovým skupinám, pretože cviky kruhového tréningu možno „ušiť na mieru“ podľa veku a celkového zdravotného stavu.Vzhľadom na túto skutočnosť neexistujú výrazné zdravotné ani kondičné obmedzenia. V prípade pochybností sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.